DNVGL.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné)

Training name: Workshop o zmenách v norme ISO 13485:2016

(dobrovoľné)