DNVGL.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné)

Training name: Kurz Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie existujúcich audítorov

(dobrovoľné)