DNVGL.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné)

Training name: Kurz Interný audítor podľa normy ISO 50001:2018

(dobrovoľné)