DNVGL.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné)

Training name: Kurz Vedúci/externý audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015

(dobrovoľné)