DNVGL.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

(dobrovoľné/optional)