DNVGL.com

Úspechy našich klientov - ŽOS Vrútky, a.s. naša prvá firma úspešne certifikovaná podľa novej IRIS Certification rev.03 – ISO/TS 22163:2017

 IRIS Certification rev.03 DNV GL

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Na strednom Slovensku, len pár kilometrov  od rodiska svetového šampióna Petra Sagana stojí fabrika, v ktorej  vyrábajú  vlaky.

Je tu už vyše 130 rokov. Dnes samozrejme iná, ako vtedy, keď ju  v roku 1874 v rámci budovania Košicko – Bohumínskej železnice  stavali.


História Železničných  opravovní a strojární Vrútky a.s. (ŽOS Vrútky a.s.) je bohatá. Z pôvodne opravárenského závodu je dnes  moderná  spoločnosť, ktorá  kráča s dobou. Významným míľnikom bol začiatok éry výroby nových koľajových vozidiel z vlastnej vývojovej základne. Sú to nové moderné osobné vozne, nové dieselmotorové jednotky, modernizácie lokomotív i osobných vozňov domácich i zahraničných zákazníkov  a ďalšie projekty, kreatívne podporované smelými ambíciami manažmentu.

Možno povedať, že je taktiež šampión...

ŽOS Vrútky a.s. je  prvou spoločnosťou na svete, ktorá certifikovala svoje dva rozsahy -  Vehicle body a Roling stock  podľa novej schémy IRIS Certification rev.03 , ako nasledovníčky predchádzajúcej  IRIS Rev. 02 a novej technickej špecifikácie ISO/TS 22163. To v najkratšom možnom čase po nadobudnutiu platnosti novej TS ky. 

ŽOS Vrútky a.s. je tak tretia spoločnosť na svete vôbec, ktorá si „na stenu môže zavesiť certifikát“ podľa požiadaviek technickej špecifikácie ISO/TS 22163.  Tak ako v roku 2008, kedy podobne ako dnes, viedla „ pelotón“ firiem certifikovaných podľa vtedy novej  normy IRIS. Vtedy bolo na svete certifikovaných celkovo cca 250 firiem a ŽOS Vrútky a.s. bola v svojich rozsahoch štvrtá a ôsma!

Dnes ich je 1956.

Každý šampión vie, že udržať si prvenstvo je ťažšie ako ho získať. Vedia to aj vo Vrútkach. Nebolo jednoduché raziť si cestu požiadavkami  novej certifikačnej schémy.

Pochopiť a spracovať pridané požiadavky  a zaviesť ich riešenia do reálneho života sú vždy dve strany mince úspechu. Lebo aj najlepší zákon je ničím, ak nie je naplnený  aplikáciou dotýkajúcou sa reálneho života.

Precíznosti, s ktorými nová TS ka obohatila jednotlivé požiadavky pôvodnej IRIS či už v kapitolách 7 Podpora (Support), 9 Hodnotenie výkonnosti (Performance evaluation) a hlavne v kapitole  8 Prevádzka (Operation) predstavujú výrazný posun do segmentov manažérstva kvality spájaných so spokojnosťou zákazníka, plánovaním a riadením výroby.

A predsa len, slovami manažéra kvality - najviac sme sa museli popasovať s rozsiahlymi požiadavkami  na hodnotenie rizík, komplexnosťou štruktúr rizikových analýz  a ich interakcií s kontextom organizácie, príležitosťami na zmiernenie alebo elimináciu rizikových faktorov všetkých, nielen kritických procesov.

To sú skutočne piliere novej normy, ktorým je potrebné pri príprave na certifikáciu venovať dostatočný priestor.

Certifikáciu obecne, vieme,  netvorí však len auditovaný. Jeho imanentnou súčasťou je i audítor. Audítor dobre pripravený profesionálne odviesť svoju prácu.

Je  obojstranným ziskom, ak sa tieto dve siamske veličiny auditu synergicky spoja. Potom je i audit, myslím si, prínosom pre obe strany. V spoločnosti DNV GL sme takýchto audítorov našli. A to je i v rámci našej dlhodobej spolupráce zakaždým príjemné konštatovať.

Úspech je príjemný a vieme,  hrozne netrvalý.

V ŽOS Vrútky a.s. sa práve preto stále cítime ako po prevzatí diplomu od jeho magnificencie, rektora, na promóciach - vravel nám  vtedy – a teraz sa to všetko iba začína ... !
PS: Ešte dobrá rada tým, ktorí sa budú uchádzať o certifikáciu podľa novej schémy IRIS Certification rev.03 -  Okrem normy ISO/TS 22163 si na certifikáciu zadovážte  aj  IRIS CertificationTM rules : 2017.
            
Veľa šťastia!
                                                         
Milan Zachar,  manažér kvality ŽOS Vrútky a.s.      5.10.2017

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Chcete vedieť viac o danej problematike, alebo máte nejaké ďalšie otázky?

Email