DNVGL.com

ISO 9001

Všetky kurzy DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. zorganizované v Slovenskej republike podliehajú Zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ustanoveniu § 16 odst. 3 - k určeniu dodania miesta služieb. To znamená, že pri verejných kurzov organizovaných na území Slovenskej republiky sa bude uplatňovať DPH aj pre účastníkov z iných krajín.

 

Ceny classroom kurzov zahŕňajú občerstvenie, obed, školiace materiály, vystavenie certifikátu.

Ubytovanie nie je súčasťou ceny kurzu, je potrebné si ho zabezpečiť individuálne na vlastné náklady.