DNVGL.com

Kurzy

Vedomosti podporujú vašu schopnosť prijímať zmeny. Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu manažérskeho systému. Váš lokálny tím DNV GL Business Assurance je Vám k dispozícii!

ISO 9001

Kontakt:

Daniela Matyášová

Daniela Matyášová

Training manažérka

Všetky kurzy DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. zorganizované v Slovenskej republike podliehajú Zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ustanoveniu § 16 odst. 3 - k určeniu dodania miesta služieb. To znamená, že pri verejných kurzov organizovaných na území Slovenskej republiky sa bude uplatňovať DPH aj pre účastníkov z iných krajín.

Kontakt:

Daniela Matyášová

Daniela Matyášová

Training manažérka