DNVGL.com

Kurzy

Vedomosti podporujú vašu schopnosť prijímať zmeny. Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu manažérskeho systému. Váš lokálny tím DNV GL Business Assurance je Vám k dispozícii!

ISO 9001

Kontakt:

Daniela Matyášová

Daniela Matyášová

Training manažérka

Kontakt:

Daniela Matyášová

Daniela Matyášová

Training manažérka