DNVGL.com

Kurzy

Kontakt:

Daniela Matyášová Daniela Matyášová
SHARE:
PRINT:
ISO 9001
Vedomosti podporujú vašu schopnosť prijímať zmeny. Prostredníctvom našich kurzov budete lepšie pripravení na implementáciu a certifikáciu manažérskeho systému. Váš lokálny tím DNV GL Business Assurance je Vám k dispozícii!
Quality Management

Kvalita

Zavedenie systému manažérstva kvality je účinným nástrojom, ktorý pomáha Vašej organizácií dosiahnuť jej obchodné ciele.

ISO 14001

Životné prostredie

Záujem verejnosti o problémy životného prostredia a energetiky, prísnejšie právne požiadavky pre životné prostredie a zvýšenie pozornosti médií zvyšuje tlak na väčšinu oblastí podnikania.

OHSAS 18001

Bezpečnosť

​Implementácia systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci umožňuje Vašej organizácii sledovať a riadiť riziká spojené s pracovným prostredím a tak predchádzať poškodeniu ľudského zdravia pri pracovnom procese

DNV GL Business Assurance

Risk Manažment

Riziká sú súčasťou podnikateľského života. Môžu sa zdať skľučujúce, ale keď s nimi vieme správne zaobchádzať, môžeme ich premeniť na svoje podnikateľské príležitosti.

Plán kurzov 2019 Pozrite si aktuálne termíny všetkých kurzov, ktoré sme pre Vás pripravili na rok 2019.
Automotive

Špeciálne kurzy pre automobilový priemysel

​Automobilový priemysel v súčasnosti podstupuje masívny prechod do nových výrobných geografických miest.

SERVICE
Management Systems training by DNV GL

Integrované manažérske systémy

Integrované systémy sú veľmi výhodným spôsobom implementácie systému manažérstva, ktorý zohľadňuje nielen kvalitu výrobkov a služieb, ale aj prístup k životnému prostrediu a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Oman Electricity Transmission Company

Energetický manažment

Energetická účinnost je výhodná, ako pre vaše podnikanie, tak aj pre životné prostredie. Prostredníctvom systematického skúmania vašich procesov je možné identifikovať oblasti s nevyužitým potenciálom pre úspory energie.

ISO 27001 - certification by DNV GL

Informačná bezpečnosť

Bezpečnosť informácií predstavuje ochranu informácií a informačných systémov pred zneužitím, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zničením.

Food and beverage

Špeciálne kurzy pre potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel je sektor, ktorý sa týka, všetkých nás, spotrebiteľov. Jasné kompetencie a neustále vzdelávanie sú jedným z prvých krokov k systematickému prístupu k riadeniu bezpečnosti a udržateľnosti potravinárskeho sektoru.

Hospital staff

Špeciálne kurzy pre zdravotníctvo

Zabezpečovanie kvality a systém manažérstva kvality v zdravotníctve dosahuje v posledných rokoch výraznú podporu zo strany zdravotníckeho priemyslu po celom svete.