DNVGL.com

Nové ISO normy

Ste pripravení na prechod na nové revízie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301, ISO 22000 a ISO 50001? Spoluprácou s nami si zabezpečíte ľahký prechod pre Vašu organizáciu.
ISO transition banner

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku

Kontakt:

Máte záujem o bližšie informácie?

Áno, prosím.

Máte záujem o konkrétnu cenovú ponuku?

Žiadosť o ponuku